Thiếu nữ ngồi "cầu tõm", người đẹp chơi đế chế... là những hình ảnh độc đáo khiến nhiều người kinh ngạc.


Quý nhất cái biển số.

Người có phải chờ không?

Khi phụ nữ lái xe.

Thiết kế mới lạ.

Một xe hai mũ.

Đang tập lái, đội hai mũ cho an toàn.

Biểu diễn xiếc trên đường phố.

Lời đe dọa hãi hùng.

Con gái cũng mê Đế chế.

Họ đang nhìn gì?

Tài sản quý.

Ngày ế khách.

Nước là nơi đổ rác?